Tato stránka je školní práce
Navigace: Adobra > Classy > Shaman

Shaman

Šamani jsou duchovní vůdci užívající moc samotných elementů. Na rozdíl od ostatních mystiků komuníkují se silami, které jsou ne vždy benevolentní a poddajné. Elementy jsou chaotické, fungují jen samy pro sebe a občas jsou schopny rozpoutat na světě učiněné peklo. A je právě na šamanovi, aby do tohoto chaosu vnesl rovnováhu. Sílu ohně, země, vzduchu a vody šamani přivolávají skrze totemy, které mohou podpořit jejich spojence nebo potrestat ty, kteří by se jim opovážili postavit do cesty. Umění šamanismu je téměř tak staré jako samy rasy, které ho využívají. Obdaření jedinci byli velmi brzy schopni poznat, že vše okolo nich je tvořeno čtyřmi elementy – ohněm, vodou, vzduchem a zemí. Dalším krokem bylo navázání kontaktu s těmito prastarými a nebezpečnými silami. Ti, kteří se později nazývali šamany, byli schopni komunikovat s duchy těchto elementů a skrz ně pak získávali sílu. Šamani si, na rozdíl od mágů, neberou, oni žádají. A duchové elementů jim mohou pomoc podle své vlastní vůle poskytnout, nebo odepřít.

Ať už na vás šaman útočí z dálky svými blesky, vyřítí se na vás se dvěma kladivy v rukách nebo zpovzdálí léčí své spolubojovníky, jedno je jisté: je lepší ho mít na své straně. Šaman je totiž nebezpečným na blízko i na dálku a je cenným healerem v každé partě. Specializace: 

  • Elemental (dps)
  • Enhancement (dps)
  • Restoration (heal)
    Alliance       Horda  
Draenei Goblin
Dwarf Orc
-
Tauren
-
Troll
Pandaren

 
© wowko.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma